Blog


centar_za_poreze_seminar_place414

ISPLATA PRIMITAKA U NARAVI U VISINI 600,00 KN GODIŠNJE U OBLIKU POLICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RADNIKU

Dar u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja tržišne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje, smatra se primitkom u naravi.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place

INFORMACIJA OVLAŠTENIM REVIZORIMA – EVIDENCIJA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA I. GODINU

Ovlašteni revizori su obvezni ostvariti najmanje 35 bodova prema potvrdama organizatora o ispunjenju propisane obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place

UPIS, PROMJENA I UVID POSLODAVCA PO PK (POREZNOJ KARTICI)

Poreznu karticu, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_financije66

DETALJNO NEOPOREZIVE ISPLATE: Sve o novostima koje su stupile na snagu 01.09.2019

Sve novosti vezane za neoporezive isplate radnicima na jednom mjestu. Novosti koje su stupile na snagu s 1.9.2019.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place747

Namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora sa Poreznom upravom

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba nadležnoj ispostavi Porezne uprave...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_financije55

Porezni položaj isplate regresa

Zakonska obveza isplate regresa od strane poslodavca prema radniku ne postoji osim ako to nije regulirano...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place66545

Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supružnika rezidenta i nerezidenta

Porezni obveznik, rezident i nerezident, može ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place666

Primjena e-računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveza slanja elektroničkih računa odnosi se na sve račune čiji su primatelj...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place414

Elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad stranih vlasnika unutar kvote

Na stranicama MUP-a je objavljeno da od 15. travnja 2019. godine poslodavci mogu podnijeti zahtjeve...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_financije12

Što je registar stvarnih vlasnika?

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.

Nastavite čitati >