NEOPOREZIVE NAGRADE RADNICIMA


 

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi. Događa se da poslodavci nisu upoznati koje neoporezive isplate radnicima mogu isplatiti. Na taj način propuštaju niz mogućnosti dodatnog nagrađivanja radnika kroz isplatu neoporezivih nagrada, naknada, potpora i primitaka.

Koje sve neoporezive isplate radnicima  tijekom prosinca predstavljaju najjednostavniji i najpovoljniji način stimulacije odnosno nagrađivanja radnika?

 

Prema odredbama čl. 9. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) uređeno je da se porez na dohodak ne plaća na: primitke radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju plaću, po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj plaće, do propisanih svota, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa. 

Jednako tako, čl. 7. i. čl. 22. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.) uređeno je da se primitcima po osnovi nagrada smatraju primitci od nesamostalnog rada ako prelaze svote navedene u nastavku:

  •  prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 3.000,00 kuna godišnje 

  • dar djetetu do 15 godina života (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina života) do 600,00 kn godišnje

  • dar u naravi do 600,00 kuna godišnje

 

U svezi samog načina isplate navedenih prigodnih nagrada i dar djetetu moguće je isplatiti u gotovu novcu, na tekući račun radnika, ali i u naravi. No, dar u naravi NE može se isplatiti u novcu.

  1. Potrebno je naglasiti da porezni propisi nisu izvor radnikovih prava nego samo uređuju mogućnost neoporezive isplate ako pravo radnika na navedene primitke proizlazi iz izvora radnog prava ili je poslodavac o tome donio Odluku.

  2. Izvori radnog prava, osim Zakona o radu kao osnovnog propisa iz područja radnih odnosa su: kolektivni ugovor, pravilnik o radu, ugovora o radu, odluke i dr.

  3. Važno je voditi brigu da prilikom isplate navedenih nagrade poslodavac treba prema odredbama čl. 8. Pravilnika o porezu na dohodak  napisati odluku u kojoj navodi prethodno navedene članke na temelju kojih koristi pravo na neoporezive isplate.

  4. Isplata prigodnih nagrada radnicima uvijek je uvjetovana radnim odnosom između radnika i poslodavca, Jednako tako, uvjet je i postojanje prigode za isplatu. Bez obzira na to je li radnik u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme, na puno ili nepuno radno vrijeme i bez obzira na to  što možda koristi npr. bolovanje, rodiljni ili roditeljski dopust, godišnji i sl., ostvaruje pravo na neoporezivu prigodnu nagradu ako mu je to pravo uređeno izvorima radnog prava ili je poslodavac o tome donio odluku. Važno je da prilikom isplate prigodne nagrade postoji prigoda za isplatu, a u svrhu podmirenja povećanih troškova koje će radnik imati u te dane blagdana.

Radnicima se dodatno može  neoporezivo isplatiti i novčane nagrade  za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kuna godišnje. To znači da je ukupan iznos koji se radniku može godišnje neoporezivo isplatiti s osnove prigodnih nagrada i novčane nagrade za radne rezultate do 8.000,00 kn. 


NEOPOREZIVE NAGRADE RADNICIMA

Jednako tako, poslodavac može radniku isplatiti novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje. Neoporeziv iznos od 5.000,00 kn može se isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radnika. Radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu.  Ako poslodavac može, putem sustava ePorezna, na temelju podataka iz službenih evidencija Porezne uprave dobiti uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke tada  radnik nije obvezan podnijeti pisanu izjavu o primljenim neoporezivim primitcima na temelju članka 83. st. 5. Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2020..

Pravo je vrijeme za sve poslodavce koji imaju namjeru i mogućnost dodatnog nagrađivanja svojih radnika, a istu nisu koristili tijekom godine, da do kraja godine iskoriste i tu mogućnost neoporezive isplate.