NOVO

Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px) (2)

FINANCIJSKI PLANOVI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14.) izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu najkasnije do 31. prosinca 2019. godine za 2020. godinu.

Nastavite čitati >

NOVO

Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px)

INVENTURA‌ ‌–‌ ‌GODIŠNJI‌ ‌POPIS‌ ‌IMOVINE‌ ‌I‌ ‌OBVEZA‌ ‌NEPROFITNE‌ ‌ ORGANIZACIJE‌ ‌

Na temelju odredba čl. 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14., dalje: Zakon) utvrđena je obveza neprofitnih pravnih osoba da obave inventuru odnosno popis imovine i obveza na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine.

Nastavite čitati >