NOVO

Porezi webinar (Instagram Post) (15)

Što donose izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći

Od 1. prosinca 2021. godine na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći

Nastavite čitati >

NOVO

Porezi webinar (Instagram Post) (10)

NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, NAGRADE I DRUGI PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM OD NESAMOSTALNOG RADA

Prema odredbama poreza na dohodak primici na osnovi naknade, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju se primici od nesamostalnog rada ako prelaze iznose navedene u tablici.

Nastavite čitati >