NOVO

centar_za_poreze_seminar_place66545

FINANCIJSKI PLANOVI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14.) izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu najkasnije do 31. prosinca 2019. godine za 2020. godinu.

Nastavite čitati >

NOVO

centar_za_poreze_seminar_place414

ISPLATA PRIMITAKA U NARAVI U VISINI 600,00 KN GODIŠNJE U OBLIKU POLICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RADNIKU

Dar u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja tržišne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje, smatra se primitkom u naravi.

Nastavite čitati >