Novi iznosi neoporezivih primitaka


Novi iznosi neoporezivih primitaka

S obzirom na inflaciju u gospodarstvu bilo je za očekivati da će se povećati iznosi koji se neoporezivo mogu isplatiti radnicima. Novi iznosi su objavljeni u Narodnim novinama br. 112/22. gdje je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Pravilnik). 

Što je novo i koliko se može neoporezivih primitaka isplatiti radnicima?  Navedeno prikazuje slijedeća tablica:

 

Gore navedeni iznosi mogu se neoporezivo isplaćivati od 01. listopada 2022.

Novi iznos naknade za radne rezulate iznosi do 7.500,00 kn godišnje. Ako je radniku do 01. listopada 2022.  isplaćeno nagrade za radne rezultate 5.000,00 kn, tada se do kraja 2022. godine  još može neoporezivo isplatiti preostali dio od 2.500,00 kn. Jednako vrijedi i za prigodne nagrade. Naime, ako je isplaćena uskrsnica u iznosu od 3.000,00 kn, tada se radniku još može neoporezivo isplatiti preostali dio od 2.000,00 kn kao božićnica ili kao isplata naknade za godišnji odmor.

Nadalje, osim novih većih neoporezivih iznosa, propisana su i neka nova pravila u svezi dinamike isplate. Prvenstveno se to odnosi na isplatu naknade za prehranu. Naime, od 01.siječnja 2023. novčane paušalne naknade za podmirivanje prehrane radnika mogu se maksimalno isplatiti u mjesečnom iznosu od 500,00 kn (više nije moguće isplatiti prehranu unaprijed npr. u siječnju 2023. godine za cijelu 2023. godinu).

 

Također, od 01. siječnja 2023. dopušteno je kombiniranje isplate paušalne prehrane i prehrane po računima (npr. za siječanj se isplaćuje paušalna prehrana u iznosu od 500,00 kn, a za veljaču se koriste računi iz restorana do iznosa od 1.000,00 kn po radniku, ožujak paušalna prehrana, itd.).

Za sve isplate je potrebno podnijeti JOPPD obrazac (izuzetak je jedino dar u naravi za koji nije potrebno podnositi JOPPD obrazac).

Podsjećamo da porezni propisi nisu izvor radnikovih prava, već propisane odredbe do koje visine se određena naknada/nagrada može (a ne mora) isplatiti radniku neoporezivo.  Ima li radnik pravo na isplatu gore pobrojanih naknada, to ovisi o tome što je ugovoreno ugovorom o radu ili propisano pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili drugim internim aktom poslodavca.

Katarina Horvat Jurjec