Suglasnost Ministarstva financija


Prethodna suglasnost Ministarstva financija na godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

Ministarstvo financija je Centru za poreze, računovodstvo i reviziju – Ustanova za obrazovanje odraslih dalo prethodnu suglasnost na godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora sukladno članku 14. Zakona o reviziji i članku 6. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora za 2019. godinu. Prethodna suglasnost može se pronaći ovdje:

Prethodna suglasnost Ministarstva financija na godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

 

Objedinjeni pregled godišnjih programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu Centra za poreze, računovodstvo i reviziju i svih ostalih organizatora na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost možete pronaći ovdje


KLASA: 450-01 I 19-01 /95 URBROJ: 51 3-06-03-19-4 od 14. ožujka 2019. godine

 


Rekapitulacija godišnjih programa