Blog


blagajnički maksimum

Što je blagajnički maksimum?

Što je blagajnički maksimum? Neprofitne organizacije

Nastavite čitati >

Kazne FI neprofitne

Jesu li propisane kazne u vezi financijskog plana za neprofitne?

Jesu li propisane kazne u vezi financijskog plana za neprofitne organizacije

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (35)

Koji prihodi ulaze u opći dio financijskog plana upravnog odjela proračunske pravne osobe, a da taj plan bude uravnotežen?

Koji prihodi ulaze u opći dio financijskog plana upravnog odjela proračunske pravne osobe, a da taj plan bude uravnotežen?

Nastavite čitati >

Centar za poreze vizuali objave - NOVI (1)

Novi iznosi neoporezivih primitaka

Novi iznosi neoporezivih primitaka S obzirom na inflaciju u gospodarstvu bilo je za očekivati da će se povećati iznosi koji se neoporezivo mogu isplatiti radnicima. Što je novo i koliko se može neoporezivih primitaka isplatiti radnicima?

Nastavite čitati >

Centar za poreze vizuali objave - NOVI

Neproftine organizacije -GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

Treba li i u kojem roku neprofitna organizacija, obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva, po važećem Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, donijeti godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu?

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (31)

Financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva

Mali vodič o financijskom izvještavanju za organizacije koje su neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima

Nastavite čitati >

Copy of Porezi webinar (Instagram Post) (1)

Izdavanje računa kod udruga

Koji su načini postupanja pri izdavanju računa udruga i ostalih neprofitnih organizacija koje vode računovodstvo u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Nastavite čitati >

Copy of Porezi webinar (Instagram Post) (1)

Prekovremeni rad

Poslodavac prekovremeni rad može koristiti samo u izvanrednim i za poslodavca nepredviđenim okolnostima koje poslodavac nije mogao predvidjeti i ne smije biti sredstvo kojim bi se nadoknadio nedostatak radne snage.

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (15)

Što donose izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći

Od 1. prosinca 2021. godine na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (10)

NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, NAGRADE I DRUGI PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM OD NESAMOSTALNOG RADA

Prema odredbama poreza na dohodak primici na osnovi naknade, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju se primici od nesamostalnog rada ako prelaze iznose navedene u tablici.

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (4)

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračuna

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja kod proračunske osobe evidentiraju se na računima rashoda poslovanja, a za vrijednost dodatnog ulaganja na imovini povećava se vrijednost te imovine

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (11)

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16. – 138/20.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz Zakona po osnovi naknade, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac

Nastavite čitati >