Blog


Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px) (2)

FINANCIJSKI PLANOVI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14.) izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu najkasnije do 31. prosinca 2019. godine za 2020. godinu.

Nastavite čitati >

Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px)

INVENTURA‌ ‌–‌ ‌GODIŠNJI‌ ‌POPIS‌ ‌IMOVINE‌ ‌I‌ ‌OBVEZA‌ ‌NEPROFITNE‌ ‌ ORGANIZACIJE‌ ‌

Na temelju odredba čl. 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14., dalje: Zakon) utvrđena je obveza neprofitnih pravnih osoba da obave inventuru odnosno popis imovine i obveza na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine.

Nastavite čitati >

Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px) (1)

NEOPOREZIVE NAGRADE RADNICIMA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi. Događa se da poslodavci nisu upoznati koje neoporezive isplate radnicima mogu isplatiti. Na taj način propuštaju niz mogućnosti dodatnog nagrađivanja radnika kroz isplatu neoporezivih nagrada, naknada, potpora i primitaka.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place414

ISPLATA PRIMITAKA U NARAVI U VISINI 600,00 KN GODIŠNJE U OBLIKU POLICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RADNIKU

Dar u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja tržišne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje, smatra se primitkom u naravi.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place

INFORMACIJA OVLAŠTENIM REVIZORIMA – EVIDENCIJA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA I. GODINU

Ovlašteni revizori su obvezni ostvariti najmanje 35 bodova prema potvrdama organizatora o ispunjenju propisane obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place

UPIS, PROMJENA I UVID POSLODAVCA PO PK (POREZNOJ KARTICI)

Poreznu karticu, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_financije66

DETALJNO NEOPOREZIVE ISPLATE: Sve o novostima koje su stupile na snagu 01.09.2019

Sve novosti vezane za neoporezive isplate radnicima na jednom mjestu. Novosti koje su stupile na snagu s 1.9.2019.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place747

Namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora sa Poreznom upravom

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba nadležnoj ispostavi Porezne uprave...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_financije55

Porezni položaj isplate regresa

Zakonska obveza isplate regresa od strane poslodavca prema radniku ne postoji osim ako to nije regulirano...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place66545

Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supružnika rezidenta i nerezidenta

Porezni obveznik, rezident i nerezident, može ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place666

Primjena e-računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveza slanja elektroničkih računa odnosi se na sve račune čiji su primatelj...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place414

Elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad stranih vlasnika unutar kvote

Na stranicama MUP-a je objavljeno da od 15. travnja 2019. godine poslodavci mogu podnijeti zahtjeve...

Nastavite čitati >