Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo


Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo 

​Obračun  dnevnica za službena putovanja prema odredbama  Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. - 1/21.) u slučajevima kada je službenik na službenom putu proveo:

  • ukupno 108,5 sati od čega u inozemstvu 4 dana i 11,5 sati, a u tuzemstvu 1 sat

  • ukupno 61 sat od čega u inozemstvu 55 sati, au tuzemstvu 6 sati, odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama  Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16. – 138/20.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz Zakona po osnovi naknade, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknade, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjeli na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se u skladu s Zakonom, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju:

- dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno do 200,00 kuna, a za službena putovanja u tuzemstvu koja traju više od 8, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kuna te 

- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvu koje traje više od 12 sati dnevno do iznosa utvrđenih propisa o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, a za službeno putovanje u inozemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisa o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna. 

Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od 8, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od 8 sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna  (Nar. nov., broj 8/06.) propisane su visine dnevnica koje se mogu neoporezivo isplatiti radnicima koji službeno putuju u inozemstvo.

Slijedom navedenih odredbi propisa o porezu na dohodak kojima je između ostalog uređeno da se u slučaju kada se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu (uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu), mišljenja smo da:

  • Službenik koji je na službenom putu ukupno proveo 108,5 sati

  • (24+24+24+24+12,5) od čega u inozemstvu 107,5 sati (24+24+24+24+11,5), a u tuzemstvu 1 sat, ostvaruje pravo na 5 dnevnica od čega 4 pune i pola inozemne dnevnice te pola tuzemne dnevnice. 

  • za punu inozemnu dnevnicu potrebno je provesti 24 sata na službenom putu – 4 pune ino dnevnice

  • za preostalih 12,5 sati službenog puta službeniku se obračunava puna dnevnica budući je trajanje službenog puta više od 12 sati (11,5+1), a kako je od tih sati u inozemstvu proveo više od 8 sati i manje od 12 sati, točnije 11,5 sati, prvo se utvrđuje pravo na pola inozemne, a zatim utvrđuje pripadajuća polovica tuzemne dnevnice. 

• Službenik koji na službenom putu ukupno provede 61 sat 

  • (24+24+13) od čega u inozemstvu 55 sati (24+24+7), au tuzemstvu 6 sati, ostvaruje pravo 3 dnevnice od čega 2 inozemne i 1 tuzemnu dnevnicu.

  • za punu inozemnu dnevnicu potrebno je provesti 24 sata na službenom putu – 2 pune ino dnevnice

  • za preostalih 13 sati službenog puta službeniku se obračunava puna dnevnica budući da je trajanje službenog puta više od 12 sati (7+6), a kako je od tih sati u inozemstvu proveo manje od 8 sati, točnije 7 sati, nema pravo ni na pola inozemne, već se utvrđuje pripadajuća puna tuzemna dnevnica. 

 

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19670