Zahvaljujemo na prijavi na webinar!


Zahvaljujemo na prijavi na webinar!

Svi detalji stižu na email adresu koju ste nam ostavili!

Vidimo se i veselimo susretu!

Centar za poreze, računovodstvo i reviziju