Kontakt


Adresa: Bednjanska ulica 8, Zagreb

Telefon: 098 1611 794, 098 877 805 i 091 332 3381
Fax: +385 1 2063 823
E-mail: info@centarzaporeze.hr


 

Centar za poreze, računovodstvo i reviziju

Adresa: Bednjanska ulica 8, Zagreb

OIB: 59216642101

Ustanova za obrazovanje odraslih je ustanova osnovana 2017. godine pri trgovačkom sudu u Zagrebu (Tt-17/44069-2).

MBS: 081133485

IBAN: HR9623600001102653223

Zagrebačka banka d.d.

Osnivači ustanove: Glavota Mirela, Horvat Jurjec Katarina, Živanović Ivankić Maja, Pavetić Janja

Ravnatelj: Horvat Jurjec Katarina