Životopisi osnivača


Katarina Horvat Jurjec, ovlašteni porezni savjetnik

Rođena je 1980. godine u Zagrebu, gdje živi i radi. Udana je i majka troje djece.

Završila je ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, program studija Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo, na kojem je 2002. godine uspješno obranila diplomski rad na temu Temeljni financijski izvještaji, te time stekla visoku stručnu spremi i stručni naziv diplomirani ekonomist. Nakon toga je završila na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sveučilišni znanstveni poslijediplomski studij iz Ekonomije, smjer Računovodstvo, revizija i financije, gdje je 2007. godine stekla akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalna politika.

Posjeduje certifikat za ovlaštenog poreznog savjetnika, te ovlaštenog računovođu.

Raspolaže s višegodišnjem iskustvom na rukovodećim poslovima iz područja poreznog savjetovanja, te računovodstva i financija, kao i rada na radnom mjestu savjetnik-urednik iz područja računovodstva, revizije i financija u jednoj od vodećih konzultantskim kuća u RH. Autor brojnih članaka vezanih za računovodstvo, reviziju, financije i poreze u časopisima i knjigama od strane nakladničko-konzultantskog društva RRIF-plus d.o.o, Zagreb.

Sudjeluje u praćenju svih računovodstvenih i poreznih aktualnosti.

Aktivno sudjeluje kao predavač iz raznih područja oporezivanja, računovodstva i financija, te kao predavač predstavnik Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Član društva i uprave trgovačkog društva KALE-VISION porezno savjetništvo d.o.o. specijalizirane za obavljanje računovodstvenih poslova društava, obrta, neprofitnih organizacija, porezno i financijsko savjetovanje, te trgovačkog društva AMD REVIZIJA d.o.o. za usluge revizije.

 


 

Mirela Glavota, ovlašteni revizor

Završila je ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, program studija Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo. Posjeduje certifikat ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj revizorskoj komori i certifikat ovlaštenog računovođe. 

Ima višegodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima iz područja računovodstva i financija, te rada na radnom mjestu savjetnik-urednik iz područja računovodstva i financija u jednoj od vodećih konzultantskim kuća u RH. Autor je brojnih članaka, vezanih za poslovanje neprofitnih organizacija objavljenih u časopisima i knjigama od strane nakladničko-konzultantskog društva RRIF-plus d.o.o., Zagreb. Osim navedenog, sudjeluje u praćenju i svih ostali računovodstvenih i poreznih aktualnosti. Predavač na brojnim seminarima i radionicama vezanih za računovodstvo, reviziju i financije. 

Izabrana u zvanje predavača od strane Ministarstva, znanosti i obrazovanja više godina je bila nositelj kolegija Računovodstvo neprofitnih organizacija na RRiF visokoj školi za financijski menadžment. 

Jedna je od osnivača i direktorica trgovačkog društva TIM DOBIT d.o.o. za računovodstveno knjigovodstvene poslove i savjetovanja sa sjedištem u Zagrebu i revizorskog društvo AMD REVIZIJA d.o.o. također sa sjedištem u Zagrebu.


 

Maja Živanović Ivankić, ovlašteni porezni savjetnik

Diplomirala na ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, smjer računovodstvo. S obzirom na obavljanje djelatnost kojoj prethode česte izmjene zakonskih propisa, svoje obrazovanje nadograđuje pohađanjem redovitih edukacija iz područja računovodstva, poreza i financija što potvrđuje i položen ispit za ovlaštenog poreznog savjetnika pri Hrvatskoj komori poreznih savjetnika kao i pohađanje Poslijediplomskog doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu. 

Aktivno sudjeluje kao predavač iz raznih područja oporezivanja, računovodstva i financija pri Gradu Zagrebu-Poduzetničkom centru, te kao predavač predstavnik Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Direktorica i vlasnica tvrtke Prosperitus savjetovanje d.o.o., za računovodstvo i savjetovanje i Porezno savjetništvo Maja Živanović j.t.d, sa sjedištem u Zagrebu specijalizirane za obavljanje računovodstvenih poslova društava, obrta, neprofitnih organizacija, porezno i financijsko savjetovanje, čije usluge trenutno koristi preko 100 klijenata. Početak karijere tijekom 2005.g započinje kao suradnik Stalnom sudskom vještaku za računovodstvo, financije i poreze gdje kroz razne slučajeve iz gospodarstva stječe iskustvo kroz istraživanje poreznih propisa i računovodstvenog tretiranja poslovanja.

Najveći dio profesionalne karijere provela je na vođenju računovodstva društava raznih djelatnosti, te individualnim pristupom svakom klijentu stekla razna iskustva kreativnog računovodstva, porezne optimizacije poslovanja klijenata i financijskog poslovanja.

Kao zadnje veće projekte na kojemu je radila može izdvojiti poziciju vanjskog konzultanta za računovodstvo, poreze i financije pri restrukturiranju najvećeg hrvatskog brodogradilišta BRODOSPLIT-BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. i pri reorganizaciji kompanije za prodaju naftnih derivata i plinova APIOS d.o.o.