Namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora sa Poreznom upravom


Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba nadležnoj ispostavi Porezne uprave. 

Ovim prijedlogom se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora odnosno plaćanje cijelog iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate propisane Zakonom o obveznim odnosima na iznos reprogramirane glavnice duga.

Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, slobodnom voljom sudionika porezno – dužničkog odnosa.

Između ostalih podataka koje je potrebno navesti na Prijedlogu za sklapanje upravnog ugovora, najvažnije je voditi računa o prijedlozima osiguranja naplate poreznog duga, tj. mogućim sredstvima osiguranja naplate poreznog duga. Porezna uprava najčešće ne prihvaća vlasnik trgovačkog društva ili samu fizičku osobu poreznog obveznika kao sredstvo osiguranja (kroz mjenicu, zadužnicu).

Upravni ugovor ne može se sklopiti s poreznim obveznikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika i/ili protiv kojega se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno – dužničkom odnosu. Također, upravni ugovor ne može se sklopiti za porezni dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, za dug za koji je sklopljen upravni ugovor ili za dug koji je obuhvaćen reprogramom.

Više na: https://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Upravni-ugovor.aspx

 

POGLEDAJTE AKTUALNE SEMINARE