UPIS, PROMJENA I UVID POSLODAVCA PO PK (POREZNOJ KARTICI)


Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke obvezni su svaku promjenu (u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo) koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi.

Isto moraju napraviti u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani, te iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave. Za upis promjene moraju dostaviti vjerodostojne isprave.

Poreznu karticu, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti.

Iznimno, ako poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik nije korisnik sustava ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavci i isplatitelj plaće ili mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.