Broj neradnih dana radnika radi slavljenja vjerskog blagdana


Broj neradnih dana radnika radi slavljenja vjerskog blagdana

U skladu sa čl.1. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 33/96 do 130/11. – dalje Zakon) određeni su dani blagdana u koje se ne radi, s time da je u prema odredbama čl. 5. navedenog Zakona određeno da u te dane radnici imaju pravo na naknadu plaće.

Prema odredbama čl. 3. Zakona, građani Republike Hrvatske koji Božić slave na dan 7. siječnja u taj dan, islamske vjeroispovijedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama, te židovske vjeroispovijedi u dane Roš Hašane i Jom Kipura, imaju pravo ne raditi. Pri tome, množina u stipulaciji norme odnosi se na nabrajanje više blagdana, iz čega proizlazi da građani po toj osnovi za svaki od navedenih blagdana imaju pravo ne raditi po jedan dan, bez obzira na činjenicu njihovog dužeg trajanja.

https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/najcesca-pitanja-i-odgovori/najcesca-pitanja-i-odgovori-12153/rad-i-zaposljavanje/zakon-o-blagdanima-spomendanima-i-neradnim-danima-u-rh/5692