ZAVRŠNI OBRAČUNI I SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZETNIKA ZA 2021. GODINU


Vrhunski webinar koji uz zakone i propise donosi dodatni bonus -  iskustva iz prakse. Ovlaštene porezne savjetnice i revizorica vode ovaj webinar te ono najvažnije -  odgovaraju na sva pitanja i nedoumice.

Sadržaj i teme webinara:

Kontrolni i analitički postupci koje je potrebno provesti prije završnih obračuna

 

Znate li kako se iskontrolirati jeste li sve tijekom godine ispravno obračunali i proknjižili? Jeste li možda nešto propustili? Kako provesti ispravke?

Koje su obvezne radnje poduzetnika i računovođa na kraju poslovne godine? Jeste li zaista upoznati što je to obvezan godišnji popis (inventura) i kolike su kazne ukoliko se navedeno ne radi na propisani način. Znate li kako treba postupati s utvrđenim popisnim razlikama?


 

Kako pravilno utvrditi poreznu osnovicu  i izraditi prijavu poreza na dobit? 

Što su to porezno nepriznati troškovi?

Jeste li upoznati  s prihodima koji ne podliježu oporezivanju porezom na dobit?

Obrazac PD i PD-IPO (u kojim rokovima i tko je obvezan sastaviti porezna izvješća?)


 

Koji su obvezni financijski izvještaji i kako sastaviti temeljne financijske izvještaje?

bilanca 

račun dobiti i gubitka

bilješke uz financijske izvještaje

završna knjiženja i donošenje odluka o prihvaćanju financijskih izvještaja i uporabi dobiti / pokriću gubitka

rokovi i obveznici predaje financijskih izvještaja

Pitanja i odgovori

Ovlaštene porezne savjetnice i revizorica s dugogodišnjim iskustvom odgovaraju na sve pitanja i tumačenja koja vas zanimaju.

 

Datum održavanja 27.01.2022. s početkom u 9.30 sati

 

Redovna cijena 500 kn

Trajanje 9:30 - 14:30 

 

AKCIJSKA CIJENA ZA UPLATE DO 15.1. iznosi 450,00kn!

Akcijska ponuda za 2 osobe iz iste organizacije: 700,00kn

 

O svemu navedenome pričati će Vam osobe iz prakse, koje se i u svojem poslovanju susreću sa raznim situacijama:

Predavači:

 

Mr. Sc. Katarina Horvat Jurjec, ovlaštena porezna savjetnica

Maja Živanović Ivankić, ovlaštena porezna savjetnica

Mirela Glavota, ovlaštena revizorica