Uvjeti i način obavljanja djelatnosti trgovine, radno vrijeme u trgovini i nepošteno trgovanje


MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA:
Zagreb, 21.05.2020., Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, 10000 Zagreb
Početak u 9:00 do 14:30 sati


Cilj seminara:

Prikazati   obavljanje djelatnosti trgovine, posebice oblike i načine obavljanja trgovine, uvjete  za obavljanje trgovine na veliko i trgovine na malo, obveze i zabrane u djelatnosti trgovine, radno vrijeme, nepošteno trgovanje i provođenje inspekcijskog nadzora - sukladno Zakonu o trgovini.

Prikazati  zakonom uređenu zaštitu potrošača pri kupnji proizvoda i usluga s posebnim osvrtom na zaštitu potrošača pri kupnji proizvoda u djelatnosti trgovine na malo te provođenje inspekcijskog nadzora - sukladno Zakonu o zaštiti potrošača                  

 

Sažetak seminara: 

  • prezentiranje odredbi Zakona o trgovini  i njegovih provedbenih pravilnika  relevantnih za obavljanje trgovine na veliko i trgovine na malo, posebice onih kojima se uređuju oblici i način obavljanja trgovine
  • minimalno tehnički i drugi uvjeti za obavljanje trgovine
  • obveze i zabrane u djelatnosti trgovine,
  • radno vrijeme
  • nepošteno trgovanje
  • provođenje inspekcijskog nadzora
  • prezentiranje odredbi posebnih zakona, podzakonskih propisa i uredbi Europske unije  kojima se uređuje označavanje neprehrambenih proizvoda, posebice predmeta opće uporabe, tekstilnih proizvoda i obuće  te tehničkih proizvoda kao i označavanje zapakirane i nezapakirane hrane
PRIJAVA NA SEMINAR

Predavači:

Darko Marečić, dipl. iur, viši gospodarski inspektor i voditelj službe za kontrolno instruktivan nadzor gospodarskih inspektora u području prometa robe i usluga Državnog inspektorata - u mirovini


Naknade za seminar:

Cijena seminara: 750,00 kn, te za drugog i svakog idućeg polaznika iz istog društva cijena seminara iznosi 600,00 kn.
 

Plaćanje naknade je isključivo po ponudi koju ćemo poslati po zaprimljenoj prijavi. Seminar je planiran za točno određeni broj sudionika, stoga je prijava obvezna.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.
Sve ostale obavijesti možete dobiti na broju telefona 091 750 3788, 091 332 3381, 098 1611 794, 098 877 805 ili e-poštom na info@centarzaporeze.hr

Centar za poreze računovodstvo i reviziju dobio je prethodnu suglasnost na Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu na temelju koje se prisustvom na ovom seminaru revizorima priznaje 5 bodova.

PRIJAVA NA SEMINAR