Trgovina - uvjeti i način obavljanja djelatnosti trgovine, radno vrijeme i nepošteno trgovanje, zaštita potrošača, označavanje proizvoda na tržištu RH


Priključite nam se na webinaru o djelatnosti trgovine koji će se održati 27.10.2020. od 09:00 do 14:30 preko platforme Zoom.

CILJ SEMINARA: 

Zbog čestih propusta kao i pitanja na koje nailazimo u praksi u obavljanju djelatnosti trgovine, nudimo Vam cjelovit pregled kako ispravno obavljati web trgovinu i dropshipping s pravnog, poreznog i računovodstvenog motrišta.

Na ovom seminaru dajemo Vam odgovore na sva pitanja o obavljanju prodaje robe na daljinu. U današnje vrijeme sve više poduzetnika, a i kupaca pribjegava internet trgovini. Međutim, često u praksi vidimo da se trgovci muče s ispunjenjem svih zakonskih obveza.

Cilj ovog seminara je da saznate koji uvjeti moraju biti zadovoljeni kako bi se navedena djelatnost obavljala u skladu sa zakonskim propisima, te kako takve događaje s poreznog i računovodstvenog motrišta ispravno evidentirati.

Ukoliko obavljate djelatnosti Web trgovine i dropshippinga, ovo je seminar za Vas, jer ćete dobiti odgovore na sva ova pitanja:

 • Koji se sve zakoni, propisi i pravilnici odnose na djelatnost Web trgovine?
 • Što su minimalni tehnički uvjeti i koje su obveze za Web trgovce po pitanju MTU-a?
 • Kako pravilno definirati radno vrijeme Web trgovine, te kome je isto potrebno prijaviti i na koji način?
 • Kako ispravno definirati cijene i istaknuti akcije, popuste, rasprodaje  i sniženja?
 • Kako izgleda ispravan račun?
 • Kako izgleda inspekcijski nadzor tržišne inspekcije Državnog inspektorata za Web trgovine?
 • Što se događa u slučaju utvrđenih nepravilnosti pri nadzoru?
 • Koje sve dokumente je trgovac dužan osigurati prilikom inspekcijskog nadzora?
 • Koje su glavne odrednice Zakona o zaštiti potrošača na koje Web trgovac mora paziti?
 • Koje su specifičnosti sklapanja ugovora na daljinu?
 • Koje informacije i dokumente trgovac mora istaknuti na svojoj Web stranici?
 • Koji su standardi za sklapanje ugovora između trgovca i potrošača?
 • Što je Obrazac za jednostrani raskid ugovora i kako bi trebao izgledati?
 • Koja je odgovornost trgovca za nedostatke na robi i za ispravnost robe (stvari) u jamstvenom roku?
 • Što se sve smatra nepoštenom poslovnom praksom trgovca prema potrošaču?
 • Kako izgleda inspekcijski nadzor u području zaštite potrošača?
 • Koje su obveze poduzetnika koji obavljaju internet trgovinu (web shop) s poreznog i računovodstvenog motrišta?
 • Znate li kako porezni propisi uređuju obavljanje prodaje na daljinu i kako se navedena prodaja treba ispravno evidentirati u poslovnim knjigama poreznog obveznika?
 • Što su to pragovi stjecanja i pragovi isporuke?
 • Što je to tranzitna prodaja, trostrani posao, kao i „lažni“ trostrani posao, te kakav je porezni i računovodstveni položaj takve prodaje?
 • Što je s radnim vremenom kod obavljanja takve trgovine? O čemu treba voditi računa kod radnog vremena?
 • Mora li i koje isprave o zaduženju robe trgovac imati prilikom obavljanja web trgovine i dropshippinga?

Teme:
1.1. Uvjeti i način obavljanja djelatnosti trgovine, radno vrijeme u trgovini i nepošteno trgovanje
1.2. Zaštita potrošača pri kupnji proizvoda u trgovini na malo
1.3. Označavanje proizvoda koji se stavljaju ili nalaze na tržištu Republike Hrvatske

Sadržaj:
- prezentiranje odredbi Zakona o trgovini i njegovih provedbenih pravilnika relevantnih za obavljanje trgovine na veliko i trgovine na malo, posebice onih kojima se uređuju oblici i način obavljanja trgovine, minimalno tehnički i drugi uvjeti za obavljanje trgovine, obveze i zabrane u djelatnosti trgovine, radno vrijeme, nepošteno trgovanje te provođenje inspekcijskog nadzora. - prezentiranje odredbi posebnih zakona, podzakonskih propisa i uredbi Europske unije kojima se uređuje označavanje neprehrambenih proizvoda, posebice predmeta opće uporabe, tekstilnih proizvoda i obuće te tehničkih proizvoda kao i označavanje zapakirane i nezapakirane hrane

Ciljevi su nam upoznati polaznike sa zakonskom regulativom u području trgovine, posebice tko može, uz koje uvjete i na koji način obavljati trgovinu te kojih se obveza i zabrana pritom mora pridržavati te upoznati polaznike sa zakonskom regulativom u području označavanja neprehrambenih proizvoda i hrane koji su najčešći predmet kupoprodaje u djelatnosti trgovine na malo.

Predavač: Darko Marečić, dipl. iur, viši gospodarski inspektor i voditelj službe za kontrolno instruktivan nadzor gospodarskih inspektora u području prometa robe i usluga Državnog inspektorata - u mirovini

Cijena: 350 kn

Link i podaci za spajanje na Zoom webinar bit će poslani po uplati sudionicima na e-mail.