SPLIT: SVE O PLAĆAMA, OVRHE NA PLAĆU, TE KONAČNI OBRAČUN PLAĆE


MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA:
Split, 14. svibnja 2020.  Hotel Park, Hatzeov perivoj 3, 21 000 Split
Početak u 9:00 do 14:30 sati


Cilj seminara:
Kroz primjere iz prakse i zakonsku regulativu odgovoriti na sva pitanja iz područja plaća s poreznog, računovodstvenog i pravnog motrišta.
Ako radite na radnom mjestu obračuna plaće, u kontrolingu ili ste možda direktor, vlasnik odnosno odgovorna osoba koja odlučuje o visinama plaća radnika, ovaj seminar je namijenjen Vama jer ćete na ovom seminaru kroz brojne praktične primjere dobiti odgovore na sva pitanja iz područja plaća, a posebice:

 • Na koji način se utvrđuje i obračunava plaća, te u kojem roku se mora isplatiti?
 • Koje sve propisane evidencije o radu poslodavac mora imati u slučaju radne inspekcije?
 • Na koji način postupati s obustavama i ovrhama na plaći?
 • O čemu je potrebno voditi računa prilikom sklapanja ugovora o radu?
 • Što je i na koga se može primijeniti minimalna plaća? Postoji li ograničenje u visini plaće? Kako postupati s fiksnim i varijabilnim plaćama?
 • Kako obračunati plaću kod radnika zaposlenih na puno i nepuno radno vrijeme te dopunski rad? Što je to dopunski rad i koji uvjeti moraju biti zadovoljeni za dopunski rad?
 • Na koga se odnose plaće propisane kolektivnim ugovorima?
 • Kako obračunati plaću radniku umirovljeniku?
 • Koje olakšice se mogu koristiti prilikom obračuna plaće i koji uvjeti pritom moraju biti ispunjeni?
 • Što je to osobni odbitak i na koji način se utvrđuje? Kako postupati s primjenom osobnog odbitka kod isplate plaće bivšem radniku?
 • Što je to PK kartica i koje su obveze radnika i poslodavca u svezi PK kartice?
 • Koje su obveze poslodavca u svezi izvještavanja o obračunu i isplati plaće? Na praktičnim primjerima prikazati ćemo obračune plaće, te iskazivanje obračunatih plaća kroz JOPPD obrasce.
 • Koje su obveze poslodavca u slučaju neisplate plaća?
 • Kako ispravno voditi evidencije o radnom vremenu?
 • Što je to konačni obračun plaće i tko ga obvezan provoditi?
 • Kako ispravno primijeniti obustavu i ovrhu na plaći radnika (objašnjavanje postupka obustave i ovrhe na plaći radnika na primjerima iz prakse)?

 

PRIJAVA NA SEMINAR

 

Predavači:

mr.sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl. oec., ovl. rač., ovlašteni porezni savjetnik

Maja Živanović Ivankić, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik

Mirela Glavota, dipl. oec., ovl. rač.i ovl. rev.

Maja Vidović, viša sudska savjetnica Općinski sud u Karlovcu, predavač Veleučilište u Karlovcu


Naknade za seminar:

Cijena seminara: 750,00 kn, te za drugog i svakog idućeg polaznika iz istog društva cijena seminara iznosi 600,00 kn.
 

Plaćanje naknade je isključivo po primljenoj ponudi koju ćemo poslati po zaprimljenoj prijavi. Seminar je planiran za točno određeni broj sudionika, stoga je prijava obvezna.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.
Sve ostale obavijesti možete dobiti na broju telefona 091 750 3788, 091 332 3381, 098 1611 794, 098 877 805 ili e-poštom na info@centarzaporeze.hr

Centar za poreze računovodstvo i reviziju dobio je prethodnu suglasnost na Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu na temelju koje se prisustvom na ovom seminaru revizorima priznaje 5 bodova.

PRIJAVA NA SEMINAR

 

 

Prethodna suglasnost Ministarstva financija na godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

Rekapitulacija godišnjih programa