Porezni položaj isporučenih dobara na tržištu EU, porezna prijevara u PDV-u


MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA:
Zagreb, 15. travnja 2020., Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, 10000 Zagreb
Početak u 9:00 do 14:30 sati


CILJ SEMINARA:

Prikazati pravilnu primjenu zakonskih propisa iz područja Zakona i Pravilnika o PDV-u kod oporezivanja po mjestu isporuke dobara na tržištu EU.
 
Sažetak seminara: 

  • Mjesto isporuke dobara bez prijevoza
  • mjesto isporuke dobara sa prijevozom
  • primjena oslobođenja kod isporuka dobara u druge države članice zajedno sa praksom Suda Europske unije za navedenu tematiku
  • premještanje dobara
  • prodaja dobara na daljinu
  • isporuka dobara sa sastavljanjem ili postavljanjem
  • mjesto isporuke dobara kod isporuka u nizu unutar EU sa tri i više sudionika
  • trostrani posao
  • mjesto isporuke dobara kod isporuka u nizu kada dobra završavaju izvan EU
  • mjesto isporuke dobara kod isporuka u nizu kada dobra dolaze iz trećih država ili trećih područja

Polaznici bi naučili kako pravilno odrediti gdje je mjesto oporezivanja isporuka dobara prilikom transakcija na tržištu EU te kako se iste pravilno iskazuju u PDV prijavama. Također bi naučili pravilno primjenjivati oslobođenja od obračuna PDV-a kod obavljanja isporuka dobara na zajedničkom tržištu.

 

PRIJAVA NA SEMINAR

 

Predavač:

Ante Čilić

Ministarstvo financija - Porezna uprava - Voditelj službe za nadzor velikih poreznih obveznika

 


Naknade za seminar:

750,00 kn, te za drugog i svakog idućeg polaznika iz istog društva cijena seminara iznosi 600,00 kn.
 

Plaćanje naknade je isključivo po ponudi koju ćemo poslati po zaprimljenoj prijavi. Seminar je planiran za točno određeni broj sudionika, stoga je prijava obvezna.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.
Sve ostale obavijesti možete dobiti na broju telefona 091 750 3788, 091 332 3381, 098 1611 794, 098 877 805 ili e-poštom na info@centarzaporeze.hr

 

PRIJAVA NA SEMINAR

 

 

Centar za poreze računovodstvo i reviziju dobio je prethodnu suglasnost na Godišnji plan i program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu na temelju koje se prisustvom na ovom seminaru revizorima priznaje

5 bodova | Razina A | Stručno područje: