Obveze poslodavca i prava radnika vezano uz plaću - obračun, način isplate, prisilno ostvarenje


Priključite nam se na webinaru o obvezama poslodavca i prava radnika vezano uz plaću koji će se održati 05.11.2020. od 09:00 do 14:30 preko platforme Zoom.
 

Cilj seminara:
Kroz primjere iz prakse i zakonsku regulativu odgovoriti na sva pitanja iz područja plaća s poreznog, računovodstvenog i pravnog motrišta.
Ako radite na radnom mjestu obračuna plaće, u kontrolingu ili ste možda direktor, vlasnik odnosno odgovorna osoba koja odlučuje o visinama plaća radnika, ovaj seminar je namijenjen Vama jer ćete na ovom seminaru kroz brojne praktične primjere dobiti odgovore na sva pitanja iz područja plaća, a posebice:

 • Kako izgleda nadzor inspekcije rada (tijek nadzora, ovlasti, odgovornosti i posljedice u slučaju nepravilnosti)?
 • Na koji način se utvrđuje i obračunava plaća, te u kojem roku se mora isplatiti?
 • Koje sve propisane evidencije o radu poslodavac mora imati u slučaju radne inspekcije?
 • Na koji način postupati s obustavama i ovrhama na plaći?
 • O čemu je potrebno voditi računa prilikom sklapanja ugovora o radu?
 • Što je i na koga se može primijeniti minimalna plaća? Postoji li ograničenje u visini plaće? Kako postupati s fiksnim i varijabilnim plaćama?
 • Kako obračunati plaću kod radnika zaposlenih na puno i nepuno radno vrijeme te dopunski rad? Što je to dopunski rad i koji uvjeti moraju biti zadovoljeni za dopunski rad?
 • Na koga se odnose plaće propisane kolektivnim ugovorima?
 • Kako obračunati plaću radniku umirovljeniku?
 • Koje olakšice se mogu koristiti prilikom obračuna plaće i koji uvjeti pritom moraju biti ispunjeni?
 • Što je to osobni odbitak i na koji način se utvrđuje? Kako postupati s primjenom osobnog odbitka kod isplate plaće bivšem radniku?
 • Što je to PK kartica i koje su obveze radnika i poslodavca u svezi PK kartice?
 • Koje su obveze poslodavca u svezi izvještavanja o obračunu i isplati plaće? Na praktičnim primjerima prikazati ćemo obračune plaće, te iskazivanje obračunatih plaća kroz JOPPD obrasce.
 • Koje su obveze poslodavca u slučaju neisplate plaća?
 • Kako ispravno voditi evidencije o radnom vremenu?
 • Što je to konačni obračun plaće i tko ga obvezan provoditi?
 • Kako ispravno primijeniti obustavu i ovrhu na plaći radnika (objašnjavanje postupka obustave i ovrhe na plaći radnika na primjerima iz prakse)?
 
Predavač: Maja Vidović, viša sudska savjetnica Općinski sud u Karlovcu, predavač Veleučilište u Karlovcu
 
Cijena: 350 kn
 
Link i podaci za spajanje na Zoom webinar bit će poslani po uplati sudionicima na e-mail.