Edukacija PRORAČUNSKI RAČUNOVOĐA


 

Program PRORAČUNSKI RAČUNOVOĐA namijenjen je svima koji se žele osposobiti i usavršiti za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova kod proračunskih pravnih osoba (proračun i/ili proračunskih korisnika)

 

PROGRAMA PRORAČUNSKOG RAČUNOVOĐE OBUHVAĆA SLIJEDEĆE PODRUČJA:

Obveznici primjene proračunskog računovodstva

Financiranje (izvori prihoda).

Klasifikacije.

Planiranje (proračun, proračunski korisnici).

Izvršavanje proračuna.

Zaduživanje.

Temelji proračunskog računovodstva.

Knjigovodstvene isprave.

Poslovne knjige.

Organizacija knjigovodstva.

Primjena računskog plana:

Načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda;

Modificirano računovodstveno načelo nastanka poslovnog događaja; imovina (nefinancijska, financijska); obveze.

Nabava dugotrajne imovine.

Nabava kratkotrajne imovine.

Nabava financijske imovine.

Iskazivanje obveza.

Rashodi i izdatci: Rashodi poslovanja; rashodi za nabavu nefinancijske imovine; izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Iskazivanje rashoda poslovanja.

Iskazivanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi: prihodi poslovanja; prihodi od prodaje nefinancijske imovine; prihodi od financijske imovine i zaduženje.

Iskazivanje prihoda poslovanja

Iskazivanje prihoda za nabavu nefinancijske imovine.

Vlastiti izvori, utvrđivanje rezultata.

Sastavljanje financijskih izvješća na praktičnom primjeru.

 

OBLIK SAVLADAVANJA GRADIVA

Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja u trajanju od 160 nastavnih sati.   Prisutnost polaznika nastavi je obvezatna koja će biti moguća on line ili prisustvom.

 

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa uključuje, literaturu i ukupan radni materijal i iznosi 6.400,00 kn.

Upisom u programe osposobljavanja i usavršavanja za PRORAČUNSKOG RAČUNOVĐA polaznik PROGRAMA nakon završene edukacije/programa može koristiti usluge savjetovanja iz tog područja u trajanju 5 sati.

POTVRDA

Svi polaznici dobit će potvrdu o završetku edukacije.

 

PRIJAVE

Prijave za upis primaju se e-poštom na adresu info@centarzaporeze.hr  ili na telefon +385 91 33 233 81  od 8,00 do 16,00 sati. Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu info@centarzaporeze.hr

+385 91 33 233 81 

 

DATUM

 Program počinje popunjenjem grupe