Što je registar stvarnih vlasnika?


Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.  Formiran je na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (Narodne novine broj 108/17 i 39/19.). Vodi ga FINA (u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma). 
 
Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj 53/19.) propisan je način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.
 
Rokovi upisa podataka u Registar počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje su rokovi upisa počeli od 1. srpnja 2019. godine. Obveznici upisa stvarnih vlasnika obvezni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.
Jednako tako, svi pravni subjekti osnovani nakon 1. prosinca 2019. godine obvezni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta.
Sukladno odredbama članka 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pravni subjekti koji su obvezni upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar jesu:
1. trgovačka društva 
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.
 
Opširnije o Registru stvarnih vlasnika i o načinu prijave stvarnih vlasnika možete pročitati na:

 

POGLEDAJTE AKTUALNE SEMINARE