Primjena e-računa


Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveza slanja elektroničkih računa odnosi se na sve račune čiji su primatelji računa obveznici javne nabave, ali i koji su posljedica nabavnih procesa kod tih obveznika.

Tko su obveznici javne nabave? Javni i sektorski naručitelji. Zakon o javnoj nabavi definira da su javni naručitelji: Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske (npr. ministarstva), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (gradovi, općine, županije), tijela javnog prava (razne agencije, ali i tvrtke za koje vrijedi da „u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj“, udruženja koje je osnovalo jedno ili više tijela iz svi prethodnih navedenih.

U sektorske naručitelje ubrajaju se: javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti (plin i toplinarstvo, električna energija, vodno gospodarstvo, usluge prijevoza, zračne, morske i riječne luke, poštanske usluge te vađenje nafte, plina, ugljena i drugih krutih goriva), trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima prevladavajući utjecaj i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti, drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Dakle, ukoliko sudjelujete u postupku javne nabave sa obveznicima javne nabave pa čak i u nabavi putem narudžbenica, ukoliko narudžbenica ima sva bitna obilježja ugovora (nabavu male vrijednosti) obvezni ste izdati e-račun. Da biste ispunili uvjet izdavanja e-računa potrebno je odraditi određene predradnje.

Čisti javni naručitelji moraju koristiti Centralnu platformu čiju ulogu obavlja FINA, dok ostali korisnici mogu izabrati i nekog drugog informacijskog posrednika na tržištu. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojim internetskim stranicama objavljuje popis svih informacijskih posrednika spojenih na Centralnu platformu https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun .

Po odabiru informacijskog posrednika možete krenuti u realizaciju ispunjenja uvjeta za slanje e-računa.

 

POGLEDAJTE AKTUALNE SEMINARE