Novosti i pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za NEPROFITNE organizacije za 2021.


 

 

Novosti i pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije za 2021. 

 

Datum održavanja webinara:  03.02.2022.

Početak webinara:  u 9.30 sati 

 

Tko su neprofitne organizacije?  Što je potrebno za financiranje rada neprofitnih organizacija? Tko se upisuje u Registar neprofitnih organizacija? Koje su osnove računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija? Tko može voditi jednostavno knjigovodstvo, a tko mora voditi dvojno knjigovodstvo? Tko je obveznik primjene Računskog plana? Što je imovina kod neprofitnih organizacija? O čemu je potrebno voditi brigu pri iskazivanju prihoda i rashoda? Kada neprofitna organizacija postaje obveznik poreza na dodanu vrijednost, a kada obveznik poreza na dobit? Koji su obrasci za sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu dvojnog knjigovodstva, a koji su obrasci za sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu jednostavnog knjigovodstva? Koji su rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja? Kome se predaju godišnji financijskih izvještaji i u kojem obliku? Kada se predaje  Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, a kada  Izjava o neaktivnosti? Tko je obveznik planiranje kod neprofitnih organizacija?  Na koji se način i uz koje uvjete se izvršava financijski plan? Tko nadzori  rad u neprofitnim organizacijama?  Tko je obveznik uvida i revizije financijskih izvještaja?

 

AKCIJSKA CIJENA ZA UPLATE DO 25.1. iznosi 450,00kn!

Akcijska ponuda za 2 osobe iz iste organizacije: 700,00kn

 

Teme i sadržaj webinara koje ćemo obraditi:
 

1.    Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija

2.    Utvrđivanje viška/manjka i njihova uporaba/pokriće: tekuće razdoblje/prethodno razdoblje

3.    Financijski izvještaji neprofitnih organizacija u sustavu dvojnog knjigovodstva

4.    Financijski izvještaji neprofitnih u sustavu neprofitnih organizacija u sustavu jednostavnog

knjigovodstva 

5.    Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija

6.    Porez na dodanu vrijednost: godišnji obračun

7.    Paušalno oporezivanje porezom na dobit

8.    Usklađivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim na temelju obavljene inventure

9.    Financijski nadzor kod neprofitnih organizacija s primjerima nepravilnosti pri obavljanju nadzora

 

 

 

 

Predavači: 

Mladenka Karačić, dipl. oec., Ministarstvo financija, Voditeljica službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija

Slavka Malenica dipl. oec., Ministarstvo financija, Načelnica Sektora za financijski i proračunski nadzor

mr.sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl. oec., ovl. rač., ovlašteni porezni savjetnik

Mirela Glavota, dipl. oec., ovl. rač.i ovl. rev.

 

Cijena: 500,00 kn  webinar

 

Novosti i pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije za 2021. 

Datum održavanja webinara:  03.02.2022.

Početak webinara:  u 9.30 sati 

 

 

AKCIJSKA CIJENA ZA UPLATE DO 25.1. iznosi 450,00kn!

Akcijska ponuda za 2 osobe iz iste organizacije: 700,00kn