Financijski izvještaji neprofitnih organizacija 2020.


VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA:
28. siječnja 2021., webinar putem aplikacije Zoom
Početak u 9:00 do 14:30 sati

Cilj seminara:

Prikazati primjenu zakonske regulative u računovodstvu neprofitnih organizacija pri sastavljanju financijskih izvještaja. Kroz glavno pitanje u računovodstvu koje je kako iskazati prihode, rashode, imovinu, obveze i vlastite izvore.
Obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja, financijsko izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva, financijsko izvještavanje kod statusnih promjena, izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava. izjava o neaktivnosti.
Bolje razumijevanje računovodstva neprofitnih organizacija, poreznog položaja neprofitne organizacije, spoznaja svih obveza po osnovi planiranja i samoprocjene kod neprofitnih organizacija, te sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja. Upoznavanje s obvezom uvida i revizije neprofitnih organizacija.
 
Ovaj seminar obrađuje:  
  • Financijske izvještaje neprofitnih organizacija u sustavu dvojnog knjigovodstva
  • Financijske izvještaje neprofitnih u sustavu neprofitnih organizacija u sustavu jednostavnog knjigovodstva
  • Utvrđivanje viška/manjka i njihova uporaba/pokriće: tekuće razdoblje/prethodno razdoblje
  • Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija
  • Porez na dodanu vrijednost: godišnji obračun
  • Paušalno oporezivanje porezom na dobit
  • Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod neprofitnih organizacija
  • Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

 

PRIJAVA NA SEMINAR

 

Predavači:

mr.sc Ivana Jakir-Bajo, viceguvernerka Hrvatske narodne banke

Mladenka Karačić, dipl. oec., Ministarstvo financija, Voditeljica službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija

mr.sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl. oec., ovl. rač., ovlašteni porezni savjetnik

Maja Živanović Ivankić, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik

Mirela Glavota, dipl. oec., ovl. rač.i ovl. rev.


Naknade za seminar:
Cijena seminara: 500,00 kn
 
Plaćanje naknade je isključivo po ponudi koju ćemo poslati po zaprimljenoj prijavi. Seminar je planiran za točno određeni broj sudionika, stoga je prijava obvezna.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.
Sve ostale obavijesti možete dobiti na broju telefona 091 750 3788, 091 332 3381, 098 1611 794, 098 877 805 ili e-poštom na info@centarzaporeze.hr
 
 
PRIJAVA NA SEMINAR